Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Warning: include(): Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi :

Zakładanie Monitoringu

Zapoznaj się z ofertą: 

Oświetlenie ledowe z własnym zasilaniem

Dzienniczek malucha

 

Nowość w naszej ofercie

Dołącz do nas na :

Powiększ:

 

logoeu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 na lata 2007 -2013”

         

           Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A. od 2011 roku realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, IV Oś Priorytetowa „Społeczeństwo Informacyjne”, działanie IV.1 „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”. Projekt nosi tytuł „ Rozbudowa sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A. celem wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych”. Numer umowy: UDA. RPLD.04.01.00-00-006/10-00 z dnia 7 lutego 2011 roku, zmieniona aneksem nr UDA-RPLD.04.01.00-00-006/10-02 z dnia 28.08.2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 506 776,00 zł. Kwota dofinansowania to 209 600,00 zł.

Celem głównym projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na ziemi wieluńskiej oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez jej mieszkańców.

Projekt jest sposobem podążania za ogólnoświatowymi tendencjami występującymi w procesach społecznych i gospodarczych, zgodnie z którymi warunkiem rozwoju gospodarczego jest powszechny dostęp do informacji. Inwestycja w  sieci teleinformatyczne jest zatem inwestycją w podstawowy filar budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki stworzeniu technicznych możliwości łączności teleinformatycznej możliwe będzie wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców ziemi wieluńskiej. Internet, obecnie najbardziej uniwersalne medium informacyjne, jest niezwykle przydatnym narzędziem pracy, edukacji oraz codziennej wymiany informacji.  Dzięki niemu komunikacja i wymiana informacji nie mają ograniczeń geograficznych. Dzięki dostępowi do tej globalnej sieci, społeczność ziemi wieluńskiej  będzie mogła brać udział w ogólnoświatowym procesie dzielenia się wiedzą, współpracować z różnymi środowiskami i obszarami reprezentującymi różne kultury oraz dorobek gospodarczy i cywilizacyjny.

Projekt pn. „Rozbudowa sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A celem wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych” swoim zakresem obejmuje rozbudowę sieci szerokopasmowej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Działania inwestycyjne zmierzające do osiągnięcia celów projektu dają się sprowadzić do trzech głównych kierunków, mianowicie:

-rozbudowy i unowocześnienia obecnie wykorzystywanej infrastruktury stałej poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia,

-zakupu urządzeń nowej generacji, gwarantujących wysoką jakość transmisji sygnałów oraz zapewniających możliwość świadczenia wszystkich współczesnych usług,

-zakup i zaimplementowanie oprogramowania umożliwiającego zarządzanie dostarczaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z najnowszych usług dostępowych.

Swoim zasięgiem projekt obejmuje miasto Wieluń oraz cztery gminy: Pątnów, Mokrsko, Czarnożyły oraz Lututów.